top of page

Minu teenused

Kuidas coachingu ja supervisiooni kohtumine välja näeb? Kuidas valmistuda?

Enne kohtumist

Julgustan Sind mõtlema tulevasele kohtumisele ja mõtisklema järgmiste küsimuste fookuses:

 - Millisele põhiküsimusele või väljakutsele tahad coachingus keskenduda?

 - Millist tulemust Sa soovid esimesele kohtumisele?

Eelnevalt küsimustele mõtlemine annab Sulle aega järele mõelda ja tulla coachingusse või supervisiooni selge eesmärgi või valdkonnaga, millega Sa soovid tööd teha.

Coachingu või supervisiooni kohtumisel

Iga kohtumine on alati unikaalne ja samas liigub sarnase rütmiga:

1. Mis on Sinu eesmärk/vajadus/väljakutse?

2. Esimese (või teise jne) kohtumise konkreetsem eesmärk.

3. Protsessi juhendamine eesmärgi või juhtumi fookuses.

Olen Sinu mõtlemispartner ja usaldan, et Sina oled oma küsimuses ekspert.

4. Kokkuvõte ja kokkulepped.

Ole valmis avastuslikeks vestlusteks ja tõukejõuga taipamisteks, mis inspireerivad ja võimestavad!

Image by Giulia Canaia

Minu tööalane käekiri

Minu käekirja koolitaja ja superviisorina juhib süsteemsuse ning spontaansuse sümbioos.

Süsteemne vaade tugineb NLP-le (neurolingvistiline programmeerimine), mis annab tähenduse kuidas inimene mõtleb, ennast keeleliselt väljendab ning kuidas see väljendub käitumises. NLP keskendub mõtlemise, suhtlemise ja käitumise seostele ning toetavatele strateegiatele, et inimene leiaks enda jaoks parimad viisid enda realiseerimiseks.

Spontaansus on seotud Jacob L. Moreno spontaansuse ideega. Moreno toob esile, et spontaansuse ja loovuse energia võimaldab meil siin-ja-praegu ennast realiseerida, leida uusi tähendusi, reageerida uudsel  viisil uutele ja vanadele olukordadele. Spontaansus on minu jaoks kohalolu, intuitsioon ja valmisolek olla avatud nendele taipamistele, sekkumistele ja kohtumistele, mis juhtuvad siin ja praegu ning millega kaasa minek viib millegi uueni.

Image by Álvaro Serrano

Kontakt

Sirle Roots

+372 53 909 105

Email 

Aadress

Avavaade OÜ
Registrikood 16542619
Kase tn 68/1 Tallinn 12012

bottom of page