top of page
team-1928848_1920.jpg

Tulemuslikkuse võti on inimesed!

MIKS SEE KOOLITUS?

Image by Paul Skorupskas

FOOKUS

Koolitus võtab fookusesse  inimestevahelised suhted ja eripärad, et igaüks saaks teadlikult  panustada  koostöistesse suhetesse.

 

Image by Sourabh Panari

KASU

 Meeskond teab mis mõjutab koostöö funktsionaalsust, kuidas hoida koostöös sünergiat ning milline olen mina oma professionaalses rollis sobitumaks  kolleegidega ühtseks meeskonnaks.

Image by Danist Soh

MÕJU

Iga meeskonnaliige saab kaasa tunde, et (vaatamata kõigele) me oleme ägedad inimesed, kõik on võimalik ja teadmise, millel näpp peal hoida, et koostöö ei mureneks.

Koolitus on

Meeskonnajuhile, kui Sul on vaja liita inimesi ühtseks meeskonnaks,
kui meeskond vajab üksteise suhtes suuremat tolerantsust või
kui meeskonna fookus on emotsionaalsetel kokkupõrgetel ja mitte tööülesannetel.

MEESKONNATÖÖ KOOLITUS

Teemad:

Isiksused meeskonnas.  Isiksuste  mõju  meeskonna toimimisele. Uurime ja kogeme kuidas mõista paremini iseennast ja erinevaid isiksusi koostöös. 

Sünergia. Sünergia 7 elementi, nende roll ning mõju meeskonna koostoimimises.

Usalduse puudumine, hirm konfliktide ees, pühendumise puudumine, vastutuse vältimine ja tähelepanematus tulemuste suhtes -  düsfunktsionaalse meeskonna tegurid.  Tegurite omavaheline seotus ja ennetamine koostöös.

Suhtlemise ja suhete kunst. Kuidas inimesed loovad ja hoiavad suhteid ning kuidas see mõjutab koostööd. Jagamata ootused ja eeldused kui kindel tee erimeelsuste ja konfliktideni.

Meeskonna koostöökultuur  ja  kuidas  see  määrab  meie  igapäevast tegutsemist ning koostööd meeskonnas. Jagamised ja kokkulepped soovitud kultuuri loomiseks või hoidmisel.

team-1928848_1920.jpg

Miks panustada meeskonna koolitamisele?

Edumeelsed meeskonnad ja organisatsioonid teavad, et meeskonna tulemuslikkus ja koostöö on sedavõrd tugev kui selge on eesmärk ning kui üksteisega arvestavad, paindlikud ja kohanevad on inimesed omavahelises koostöös.

Ent vahel oleme märganud, et koos on targad, teadlikud ja heade kavatsustega inimesed, kuid koos nad tulemuseni ei jõua.  Meil võib olla eeldus, et meeskonnatöö on see, et panete meeskonna kokku ja nad teavad kuidas koos töötada. See ei vasta kahjuks tõele. Rühm andekaid ja pädevaid inimesi võib toimida düsfunktsionaalse meeskonnana ja olla raskustes, olgu selleks siis sisetülid, kehv suhtlus või vähene seotus.

Koostööl on alati kaks fookust -  eesmärgiga ja inimestega seotud. Esimene ja peamine, miks grupp inimesi hakkab koos tööle, on ühine eesmärk. Koostöö võimaldab inimestel saavutada mahus, ajas ja kvaliteedis paremat tulemust kui inimene üksinda.  Teine fookus on seotud inimestega. Erinevad inimesed erinevate teadmiste, oskuste, vajaduste, väärtustega on koos, et panustada ühise eesmärgi saavutamiseks.

Võib öelda, et meeskonnatöö on nii sideaine kui ka määrdeaine. Meeskonnatöö toob inimesed kokku (sideaine) ja motiveerib neid asjade tegemisel üksteisele lootma. Koostöö hõlbustab edasiliikumist (määrdeaine) ja võimaldab grupil ületada takistusi, millesse üks inimene võiks takerduda.

"Suuri asju äris ei tee kunagi üks inimene. Neid teeb grupp inimesi -  meeskond."

"Talent võidab mänge, kuid meeskonnatöö ja intelligentsus võidavad meistritiitleid."

                                                                           Steve Jobs

bottom of page